1.cena - Tomáš Dvořák architekti s.r.o.

autorský tým: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Ing. arch. Adam Repaský

3.cena - Ing.arch.Lenka Iľová

autorský tým: Ing. arch. Lenka Iľová, Ing. arch. Nikoleta Slováková, Ing. arch. Ivo Urbánek

spolupráce: ZAN studio - vizualizace

3.cena - MŮD architekti s.r.o.

autorský tým: Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Michaela Černá, Ing. arch. Štěpán Štolba 

spolupráce: Matěj Pechar, Ing. Nikola Bindzar, Mgr. Milan Galia - vizualizace, Ing. Martin Červený - krajinářské řešení, Ing. Martin Leška - dopravní inženýrství, Ing. Milan Klášterka - konstrukce pozemních staveb