Výsledky - Protokol z hodnotícího zasedání 2.fáze se slovním hodnocením všech návrhů:

Soutěžní podmínky:

Doplnění soutěžních podmínek č.1:

Soutěžní zadání P_1:

Podklady P_2 až P_9:

Podklady P_10 až P_12:

Podklady PP_1 až PP_6:

Kompletní Soutěžní podmínky a podklady jsou ke stažení na profilu Zadavatele:

Elektronický nástroj pro komunikaci a podání nabídek: