Architektonická soutěž na novou tělocvičnu a jídelnu základních škol v centru Rokycany zná vítěze. Autorem jsou architekti z Brna. Město představí všechny návrhy na výstavě

16.10.2023

Město Rokycany ve spolupráci s městským architektem Štěpánem Kubíčkem vyhlásilo v březnu 2023 otevřenou dvoufázovou architektonickou soutěž o návrh veřejné budovy Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan. Cílem bylo nalézt nejvhodnější architektonický návrh pro umístění nové tělocvičny, školní kuchyně a školní jídelny pro základní školy T. G. Masaryka a ulice Míru. O soutěž byl mezi architekty značný zájem, účastníci zaslali v první fázi 20 anonymních soutěžních návrhů. V září zasedala porota architektonické soutěže, která ve druhé fázi vybrala z pěti nejlepších návrhů vítěze. Všech 20 návrhů představí město na vernisáží výstavy ve středu 1. listopadu v 17 hodin.

"O soutěž byl mezi architekty značný zájem. Architektonická soutěž jednoznačně splnila svůj účel, soutěžící architekti nabídli městu Rokycany široké spektrum různých názorů a pohledů na řešení komplikovaného zadání. Do druhé fáze soutěže vybrala porota pět návrhů, které nejlépe naplňovaly zadaná kritéria pro hodnocení. Všech pět vyzvaných účastníků svůj návrh dopracovalo podle doporučení poroty a odevzdalo v určené lhůtě. Porota ve stejném složení celý den pečlivě zvažovala míru naplnění zadaných kritérií, a nakonec definitivně rozhodla o vítězném návrhu. Autory vítězného návrhu jsou architekti Tomáš Dvořák a Adam Repaský z brněnské architektonické kanceláře Tomáš Dvořák architekti," uvedl městský architekt Štěpán Kubíček.

Vítězný návrh nejlépe reaguje na stávající uspořádání historického centra města. Navržené objekty dobře urbanisticky zapadají do historického kontextu při zachování uliční sítě se zdůrazněním nároží a vhodně reagují na sousední náměstí. Návrh je koncipován do dvou objemů – objektu tělocvičny a kluboven podél ulice U Saské brány a hmoty jídelny se střešní terasou v prostoru dnešního dvora Základní školy T. G. Masaryka. Porota oceňuje lapidární řešení, zvládnuté dispozice a rozložení funkcí do dvou samostatných a provozně oddělených provozních celků. Návrh umožňuje etapizaci, zahrnuje velmi dobře řešenou tělocvičnu, dobré a vyhovující provozní řešení jídelny s kuchyní. Tělocvična je rozdělena na dva nezávislé provozy – sportovní část a klubovnu se střešní terasou. Vhodným doplněním je hřiště na střeše objektu tělocvičny, vítaným inovativním prvkem je skleník pro výuku, navazující na štít sousedního objektu v ulici U Saské brány.

"Shodně 3. místo obsadily dva architektonické týmy, a to tým architektky Ing. arch. Lenky Iľové z Prahy a MŮD architekti z Plzně. Porota se shodla, že tyto dva návrhy mají srovnatelnou kvalitu a rozhodla o shodném, děleném umístění," řekl místostarosta města Jiří Sýkora a doplnil: "Našim cílem je, aby vybraný architektonický tým začal ještě v letošním roce pracovat na projektové přípravě stavby."

Odbornou nezávislou část poroty tvořili architekti Ing. arch. Ondřej Tuček, Ing. arch. Jiří Zábran, Ing. arch. Petra Coufal Skalická a Ing. arch. Petr Hornát. V porotě bylo zastoupeno vedení města starostou Tomášem Radou, místostarostou Jiřím Sýkorou a radním Karlem Vodičkou.

Výstava všech soutěžních návrhů z 1. i 2. fáze soutěže bude slavnostně zahájena ve středu 1. listopadu v 17 hodin, kdy vítězný návrh představí autoři, tým Tomáš Dvořák architekti, se svou veřejnou prezentací ve vstupních prostorách Základní umělecké školy v Rokycanech, Jiráskova ulice. Vernisáž doplní také vystoupení žáků ZUŠ Rokycany. Výstava bude k vidění vždy od 12 do 18 hodin ve vestibulu ZUŠ Rokycany až do 16. listopadu.

Zdroj tisková zpráva Rokycany