Doplnění soutěžních podmínek č. 1

30.03.2023

ZMĚNA ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE ZADAVATELE PRO KOMUNIKACI A PODÁNÍ NABÍDEK:

Z technických důvodů bude probíhat veškerá komunikace mezi účastníky a zadavatelem včetně odevzdání návrhu prostřednictvím plnohodnotného elektronického nástroje E-ZAK.

Detail veřejné zakázky je umístěn na následujícím odkazu:

  • Postup pro registraci dodavatele před podáním nabídky je popsán v příloze PP_5 Soutěžních podmínek. Pokud je dodavatel na Profilu Zadavatele (Portál pro vhodné uveřejnění) nebo v databázi FEN již registrován, nemusí se pro účely účasti v Soutěži opakovaně registrovat a k přihlášení k detailu veřejné zakázky použije své stávající přihlašovací údaje.
  • Uživatelská příručka pro dodavatele za účelem podání nabídky dostupná zde: https://ezak.e-tenders.cz/manual.html , popř. můžete kontaktovat provozovatele elektronického nástroje: podpora@qcm.cz nebo 538 702 705.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel uvádí, že povaha výše uvedeného doplnění soutěžních podmínek ve smyslu § 99 ZZVZ vyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek a lhůtu pro podání soutěžních návrhů prodlužuje do pondělí 12.6.2023 do 15:00h.